Misija poduzeća Kontroling Kognosko

Sakupljanje kontrolerskih znanja i najbolje prakse u Europi i Americi, stvaranje vlastitih trendova u kontrolingu, te njihova implementacija u poduzeća sa konačnim ciljem trajne involviranosti kontrolinga u sve sfere gospodarstva – kako u privatni tako i u javni sektor.

kontroling Kognosko poduzeće specijalizirano je za uvođenje sustava kontrolinga, edukacije iz kontrolinga za kontrolere i menadžere, organiziranje kontroling evenata, te izdavanje stručne literature iz područja kontrolinga.

Plan aktivnosti za 2017.

Uvođenje kontrolinga u poduzeće

Najveći doprinos ekonomskom napretku poduzeća

Kontroling akademija

Jedna od najboljih svjetskih škola kontrolinga

Školovanje kontrolera i menadžera

Sve što morate znati o kontrolingu

IBCS - Menadžersko izvještavanje

Najnovija svjetska dostignuća u području menadžerskog izvještavanja

Izgradnja sustava planiranja

Najbolje što možete napraviti za svoju budućnost

Naši Projekti

Projekti implementacije kontrolinga - reference

Naš rad usmjeren je prema potrebama naših klijenata. Projekt implementacije kontrolinga uvijek je unikatan i jedinstven, a na kraju najvažnije je konačno zadovoljstvo korisnika...

Pročitajte više...

Knjige u izdanju Kontroling Kognoska

Misija poduzeća Kontroling Kognosko širenje je kontrolerskog znanja, a to je najlakše uz pomoć vrhunskih knjiga.

Pročitajte više...

Internationaler Controller Verein

Međunarodna udruga kontrolera- asocijacija koja okuplja kontrolere, menadžere, ali i sve ostale koji su zainteresirani za kontroling. Do sada ima više od 7.500 članova širom svijeta, a Hrvatska je ravnopravan član sa svojom radnom skupinom.

Pročitajte više...

Kontroling centar Kognosko

Prvi hrvatski inkubator za razvoj kontrolerskih znanja. Svake godine susrećemo se sa više od 300 menadžera i kontrolera iz cijele regije. Na taj način prenosimo, ali i razmjenjujemo iskustva najbolje prakse i širimo mrežu kontakata. Ujedno stvaramo potpuno nove, vlastite trendove, čime svakodnevno doprinosimo razvoju kontolerske svijesti na ovim prostorima.

Pročitajte više...

Natječaj za najbolji kontroling projekt

Natječaj za najbolji kontroling projekt otvoren je od 05.11.2014. godine. Po prvi puta u Hrvatskoj pod pokroviteljstvom ICV-a Međunarodne udruge kontrolera hrvatski kontroleri se natječu za jedinstvenu kontrolersku nagradu.

U tijeku je natječaj za najbolji kontroling projekt u 2017. godini, a objava najboljeg kontroling projekta biti će u studenom 2017. godine na 5. ICCC u Zagrebu.

Pročitajte više...

Praćenje trendova u kontrolingu

Kontroling je u suvremenom poslovanju neizostavna karika od definiranja procesa do objavljivanja rezultata, od koordiniranja sustavom planiranja do kritične rasprave o rezultatima. Kontroleri su zaduženi da prate poduzeće kao cjelinu usmjereno prema budućnosti kao poslovni partneri menadžerima na svim hijerarhijskim razinama. Moderni kontroling neizostavna je karika svakog poduzeća koje želi rasti, razvijati se i dugoročno opstati.

Pročitajte više...

Uvođenje Balanced Scorecarda

Kontroling Kognosko d.o.o. ostvario je suradnju na području implementacije BCS sa jednim od najvećih stručnjaka za BSC u Europi - g. Herwigom Friedagom

Pročitajte više...

Kontroling konferencije

ICV Međunarodna udruga kontrolera najveća je udruga kontrolera i menadžera na svijetu, a ujedno i pokrovitelj ICCC - International Controller Conference in Croatia - hrvatske konferencije koja je ušla u obitelj europskih ICV kontroling konferencija.

Kontroling nije rezerviran samo za privatni sektor. Poduzeća i organizacije u javnom sektoru imaju posebnu važnost za društvo, što nosi i posebnu odgovornost za proizvedene učinke. Mjerenje tih učinaka gotovo nije moguće bez kontrolinga. Iz tog razloga organizirali smo međunarodnu kontroling konferenciju - Učinkovito upravljanje u javnom sektoru.

Pročitajte više...

IGC i Kontroling Kognosko - razvoj kontrolerske metodologije

IGC je krovno kontrolersko tijelo sa sjedištem u Švicarskoj koje utvrđuje standarde kontrolerskih aktivnosti, te standarde kvalitete kontrolerskog obrazovanja.

Pročitajte više...

Najnovije sa našeg bloga

27. studenoga 2016.

Kognosko u EU parlamentu

Ulaskom u EU, Republika Hrvatska je prihvatila i osnovna načela pravne stečevine vezane za slobodno tržišno natjecanje i strategiju „Europa 2020“ koja polazi od glavnog cilja – modernizirane javne uprave kao javnog servisa za građane, privredu i investitore. Ta […]

19. lipnja 2016.

Kognoskovo proljeće učenja i razvoja

Misija Kontroling Kognosko tima sakupljanje je najboljih svjetskih znanja i novih trendova i upravo zbog toga smo svaki dan sve bolji. Učenje je naša strast. Tome smo predani i to je svrha našeg postojanja. Biti najbolji konzultant znači biti prvi, u […]

29. svibnja 2016.

Hrvatski javni sektor i kontroling – realnost ili utopija?

Kontrolerska znatiželja tjera nas da se detaljnije pozabavimo analiziranjem objektivnih ali i subjektivnih razloga zbog kojih je razvojni put uvođenja kontrolinga u naš javni sektor tako trnovit. Posve je sigurno da u razmatranje moramo uključiti ekonomski, pravni i sociološki aspekt. […]