Kontroling Kognosko - 1.konferencija Javna uprava 031

1. Međunarodna konferencija o javnom sektoru

Kontroling - instrument postizanja ciljeva

Zagreb, 18.03.2015. Westin

Za povećanje učinkovitosti javne uprave i transparentno poslovanje javnih tvrtki nisu dovoljne samo zakonske ili organizacijske promjene. Potreban je i održiv instrument upravljanja ciljevima i uslugama – kontroling.

Upravo to bila je tema konferencije koja se održala 18. ožujka u zagrebačkom hotelu Westinu u organizaciji Kontroling Kognoska, poslovnog tjednika Lider, te uz programsko partnerstvo konzultantske kuće Contrast Management Consulting.


794ce

Glavni pokrovitelj konferencije je Ministarstvo financija, a konferenciju je otvorio ministar financija g. Boris Lalovac.

Kako uvesti kontroling u javni sektor i kakva su iskustva članica EU koje se već dvadeset godina koriste tim instrumentom, kao što je Austrija?

Hrvatska je pokrenula reformu javne uprave radi jačanja administrativnih kapaciteta, no kvaliteta upravljanja i dalje je loša. Gdje je bit problema? – Nije problem samo u stručnom znanju nego u upravljačkom kadru unutar javne uprave koji bi trebao operacionalizirati političke ciljeve. Za provedbu reformi nužna je i politička volja.b04b08450f8a1eb7b22efca87a29776d

Kontroling u javnoj upravi RH

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska je prihvatila i osnovna načela pravne stečevine vezane za slobodno tržišno natjecanje i strategiju„Europa 2020“ koja polazi od modernizirane javne uprave kao javnog servisa za građane, privredu i investitore.

Načela slobodnog tržišnog natjecanja ne zabranjuje državno vlasništvo nad privrednim subjektima ali pretpostavlja i propisuje transparentno poslovanje i financiranje javnih poduzeća.

S jedne strane postoji obaveza Republike Hrvatske da modernizira javnu upravu i to ne samo radi racionalizacije troškova, nego u prvom redu radi povećanja učinkovitosti te da učini poslovanje javnih poduzeća transparentnim i tržišno prihvatljivim kako bi mogla služiti i kao pokretači ekonomskog rasta. A sa druge strane je za očekivati da će EK pojačati svoj monitoring pri ostvarenju ovih ciljeva i obaveza.

jasmina_ocko,_denis_petrovic

Opširnije o konferenciji:

Lalovac: Efikasna javna uprava nužna je za gospodarski rast

Više...

Sve je veća potreba za kontrolingom u javnoj upravi

Više...

Zašto je potreban kontroling u javnom sektoru?

Više...

Konferenciju otvara ministar Lalovac

Više...

Kontroling neprofitnih organizacija usmjeren na učinke

Više...

Detalji konferencije:

Prezentacije sa konferencije

Gerhard Zotter Austrijska iskustva s reformskim mjerama u javnoj upravi
Ursula Rosenbichler Upravljanje u javnoj upravi usmjereno na učinkovitost
Werner Hoffmann Controlling u javnom sektoru
Dietmar RANFTLER Kontroling u zdravstvenom sustavu Austrije
Georg Jocham Controlling u koncernu Austrijskih željeznica ÖBB
Romina Ercegović Strateški i operativni kontroling u Financijskoj agenciji
Denis Petrović Pregled i zaključci Konferencije o učinkovitom upravljanju u javnom sektoru
Jasmina Očko Nova edukacija - Kontoling u tijelima javne uprave

Glavni pokrovitelj bilo je Ministarstvo financija RH, programski partner bilo je poduzeće Cotrast Management, suorganizator Liderpress.

Sponzori 1.Međunarodne konferencije o kontrolingu u tijelima javne uprave bila su poduzeća INFODOM I BDO Savjetovanje

Partner konferencije: AmCham – Američka gospodarska komora u RH