nova slika 1

2. Međunarodna kontroling konferencija o javnom sektoru

Kontroling ulazi u javni sektor. Iako političari i ekonomski stratezi rijeko koriste termin kontroling, učinkovito upravljanje udarna je tema. A radi se zapravo – o istom.

Kontroling – preduvjet učinkovitog upravljanja - Zagreb, 24.05.2016.

Ova konferencija otvorila je mnoga aktualna, pa i intrigantna pitanja:

– kakvi su temelji za provedbu reformi našeg javnog sektora ?
– kolika je u tome uloga kontrolinga?
– kako utvrditi temelje za mjerenje efektivnosti i efikasnosti?
– možemo li koristiti neke doktrine poznate iz realnog sektora?

Ima li kontroling u javnom sektoru alternativu? Kontroling duboko istražuje na koji način detektirati i iskoristiti znanje i umijeće djelatnika kako bi se uz ekonomično upravljanje resursima ostvarile kvalitetne usluge na dobrobit cjelokupne zajednice. S druge strane, dugoročna financijska održivost mora biti usko vezana uz važne strukturne reforme kojih nema – bez kontrolinga. Otpor kontrolingu nastaje iz nedovoljnog razumijevanja njegovih mehanizama i krajnjih ciljeva. Kvalitetno postavljanje strategije, plan aktivnosti, fer i objektivna podjela posla, eliminiranje aktivnosti koje ne donose novostvorenu vrijednost, mjerenje učinkovitosti korištenja državne imovine i financijskih sredstava – osnovni su temelji ekonomije javnog sektora svake zemlje. Hrvatska ne može biti izuzetak.

Interni kapaciteti, procesi i alati podrške u javnoj upravi zahtijevaju ujednačen pristup kako bi se postiglo učinkovito praćenje prihoda i rashoda po svim klasifikacijama (organizacijskim, ekonomskim, funkcijskim, izvornim, programskim, lokacijskim) u realnom vremenu kod svih korisnika državnog proračuna.  Uvođenje kontrolinga u javnoj upravi jedini je mogući instrument kojim možemo postići navedene ciljeve.

Ako računamo na to da konačno imamo političku volju za promjenama, postavlja se slijedeće pitanje – kako konačno započeti reforme….

Više o Kognosko kontroling konferencijama…

Detalji konferencije

Hrvatski javni sektor je odnos troška I učinka

Hrvatski javni sektor je odnos troška I učinka

Pročitaj Više...
Bez kontrolinga nema učikovite javne uprave

Bez kontrolinga nema učikovite javne uprave

Pročitaj Više...
Cilj je učinkovita javna uprava

Cilj je učinkovita javna uprava

Pročitaj Više...
Pravi kontroling ukida sve mitove o proračunu

Pravi kontroling ukida sve mitove o proračunu

Pročitaj Više...
Hrvatska ne smije samo kopirati austrijski model!

Hrvatska ne smije samo kopirati austrijski model!

Pročitaj Više...

Prezentacije

Alibegović - Učinkovita javna uprava
Petrović - Prijedlog praktične provedbe reforme
Nagiller - Exelence in State Governance
Hanke - Wien Holding GmbH
Lenardić - PublicSector Performance Management
Glavaš - Primjeri dobre prakse kontrolinga
Mičević - Očko - Kontroling - partner menadžmenta

Sadržaj konferencije

08:30 – 09:00 – DOLAZAK I REGISTRACIJA SUDIONIKA
09:00 – 09:10 – POZDRAVNA RIJEČ – Jasmina Očko, Denis Petrović

1 blok: KONTROLING PRORAČUNA
09:10 – 09:30 –  FISKALNA ODGOVORNOST  U RH – Zdravko Marić, ministar financija
09:30 – 09:40 – UČINKOVITA JAVNA UPRAVA – Dubravka Jurlina Alibegović, ministrica uprave 09:40 – 10:00 –  PRIJEDLOG PRAKTIČNE PROVEDBE REFORME ZA UVOĐENJE PRORAČUNSKOG KONTROLINGA U RH  – Denis Petrović
10:00 – 10:50 – PANEL – PREDUVJETI KONTRLINGA PRORAČUNA U RH

10:50 – 11:20 – Pauza za kavu

2 blok: STRATEŠKI KONTROLING U JAVNOM SEKTORU
11:20 – 11:40 – MISIJA I KONTROLING U ÖBIB – Bernhard Nagiller, managing partner u Public Interest Consultants GmbH (predavanje na engleskom)
11:40 – 12:00 – MISIJA I KONTROLING U WIEN HOLDINGU – Peter Hanke, član uprave Wien Holding (predavanje na njemačkom)
12:00 – 12:20 – UPRAVLJANJE OPERATIVNOM UČINKOVITOSTI NA TEMELJU PRIMJERA IZ SEGMENATA JAVNIH PODUZEĆA – Danijel Lenardić, KPMG
12:20 – 13:00 – PANEL – STANJE PROFESIONALNOG KONTROLINGA U RH

13:00 – 14:00 – Pauza za ručak

3. blok: OPERATIVNI KONTROLING U JAVNOM SEKTORU
14:00 – 14:20 – PRIMJERI DOBRE PRAKSE KONTROLINGA U JAVNOM SEKTORU – Ognjen Glavaš, Oracle
14:20 – 14:40 – UVOĐENJE KONTROLINGA U AGENCIJU ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE – dr.sc. Blaženka Mičević – ravnateljica APZ, mr.sc. Jasmina Očko – konzultant, Kognosko Kontroling
14:40 – 15:00 – Ciljevi kontrolinga u HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. – mr.sc. Siniša Balent, član Uprave HŽPP
15:00 – 15,45 – PANEL – OPERATIVNI KONTROLING
15:45 – 16:00 – Završna riječ voditelja – Jasmina Očko, Denis Petrović