Controller Akademie i Kontroling Kognosko

2. Modul

U inspirativnom radnom okruženju, polaznici imaju priliku dobiveno znanje odmah i praktično koristiti u rješavanju grupnih zadataka

Alati kontrolinga i financije - 4 dana

Drugi modul donosi proširivanje znanja o kontrolerskim metodama kao što su izračun proizvodne cijene, izračun troškova na bazi aktivnosti ili financijsko planiranje. Pripremite se za praksu! U ovom modulu teorijske modele usmjerujemo prema praksi, što optimalno priprema polaznike na holističko upravljanje poslovanjem.

Ciljevi modula

• razumjeti ćete postupak planiranja dobiti i financijskog planiranja,

• postati ćete stručniji u korištenju svih najvažnijih kontrolerskih alata i znati ćete kako ih upotrijebiti u praksi,

• moći ćete osigurati transparentnost rezultata i financija te biti navigator menadžmentu.


 

Završeni prvi modul Controller Akademie uvjet je za drugi. Time činite još jedan značajan korak za uspjeh u svojoj kontrolerskoj karijeri!

Cijena modula: 4.800 kn, za članove ICV-a 4.000 kn + PDV

 


 

Sadržaj 2. modula

I. Jačanje upravljačkog računovodstva:

• model izračuna cijene koštanja, ciljani doprinos,
• ciljani obračun troškova (target costing) – strateška kalkulacija s tržišne točke gledišta,
• planiranje proračuna.

II. Kontroling fiksnih troškova (STRUCO):

• standards of performance for services,
• zero base budgeting,
• overhead value analysis,
• activity based costing and pricing.

III. Kontroling prodaje:

• integriranje strateških i operativnih kontrolerskih alata,
• profitni centri i kreiranje dashboarda za ključne pokazatelje uspjeha,
• portfolio kupaca i profitabilnost kupaca.

IV. Financijsko računovodstvo:

• financijsko računovodstveni sistem,
• račun dobiti i gubitka po metodi ukupnih troškova i prodajnih troškova,
• bilanca i izvještaj o novčanom toku.

V. Financijski kontroling:

• analiza financijskih pokazatelja – likvidnost, profitabilnost i ek. stabilnost,
• upravljanje financijama i radnim kapitalom,
• holistički kontroling u tri dimenzije.

VI. Value based management:

• obračun ulaganja: period povrata, neto sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti,
• investicijski portfelj i strateška analiza,
• vrijednost za dioničare i economic value added,
• WACC- ponderirani prosječni trošak kapitala.

Knjiga “Kontroling i kontroler” prati edukaciju i njen je sastavni dio.

Naslov originala: Controlling and the Controller, Verlag fur Controlling Wissen AG

Stručna redaktura i recenzija prijevoda: mr.sc. Jasmina Očko

Prevoditeljica s engleskog: Ana Janković Čikos

Urednica: mr.sc. Jasmina Očko

Ispunite obrazac kako biste se prijavili

Prijavnica za pohađanje Controller Akademie