Controller Akademie i Kontroling Kognosko

3. Modul

Na završnom 3. modulu potrebno je znanje, ali i mašta kako bi se riješile zadane poslovne situacije. Na kraju, najveće zadovoljstvo donose kreativna rješenja i svakako certifikat Controller Akademie.

Planiranje uz pomoć kontrolinga - 4 dana

Ovaj modul omogućuje prevladavanje prepreka između teoretskog znanja i praktične stručnosti, uvažavajući specifična obilježja tvrtke, kao što su veličina, industrijski sektor, faza razvoja.

Ciljevi modula

  • naučiti ćete primjenjivati metode i funkcije kontrolinga,
  • raditi ćete na primjerima iz prakse i razvijati ih sa timom suradnika,
  • unaprijediti ćete svoje sadašnje znanje, te ga podići sa teoretskog na praktični nivo.

 


 

Završena tri CA modula osiguravaju Certifikat Controller Akademie. Time osiguravate uspjeh u svojoj kontrolerskoj karijeri!

Cijena modula: 4.800 kn, za članove ICV-a 4.000 kn + PDV

 


 

Sadržaj 3. modula

I. Pojam upravljačkog računovodstvenog sustava

– dizajn troškovnog centra (uključujući activity based costing)
– preduvjeti za izračun cijene koštanja
– izgradnja targetiranog upravljačkog računovodstva

II. Razvoj strateškog i operativnog koncepta planiranja

– operativno planiranje
– dizajniranje okvira za budžetiranje
– temeljni elementi poslovnog plana
– upravljanje rizicima

III. Integrirani rezultat i financijsko planiranje

– centralizirano i decentralizirano planiranje (odozgo prema dolje – odozdo prema gore)
– organiziranje i provođenje strateških i operativnih sastanaka vezanih uz planiranje
– razrada financijskog budžeta baziranog na planu prodaje, troškovima i investicijama
– izrada planske bilance, izvještaja o novčanom tijeku i financijskih pokazatelja

IV. Kontrolerske teme vezane uz aktualnu praksu

– kontroler kao change manager
– kako organizirati “skladištenje ideja” i odrediti prioritete

V. Transparentnost kontrolerske usluge

– mjerenje performansi kontrolera
– balanced scorecard za kontrolerske usluge

Knjiga “Kontroling i kontroler” prati edukaciju i njen je sastavni dio.

Naslov originala: Controlling and the Controller, Verlag fur Controlling Wissen AG

Stručna redaktura i recenzija prijevoda: mr.sc. Jasmina Očko

Prevoditeljica s engleskog: Ana Janković Čikos

Urednica: mr.sc. Jasmina Očko

Ispunite obrazac kako biste se prijavili

Prijavnica za pohađanje Controller Akademie