image_39004

Iskustvo i kompetencije

U savjetodavnom poslu iskustvo i kompetencije su najvažniji. Cjeloživotno učenje, prikupljanje svjetskih znanja, kontinuirano usavršavanje i razvoj na vlastitim projektnima ono je što klijenti najprije prepoznaju i traže.

Pokretač ideje o poduzeću specijaliziranom za konzultantske usluge iz kontrolinga – mr.sc. Jasmina Očko – nakon dugogodišnjeg rada u privredi na vodećim poslovima kontrolinga u zemlji i inozemstvu, završila je znanstveni postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te magistrirala sa temom „Model poslovnog odlučivanja u funkciji poboljšanja kvalitete upravljanja poduzećem“.

2005. godine osniva Kognosko – tvrtku specijaliziranu za savjetovanje iz kontrolinga. U periodu 2007.-2008. godine bila je polaznik vodeće svjetske akademije za kontroling „Controller Akademie“ München (CA Privates Institut für Unternehmensplanung und Rechnungswesen AG). Po završetku je stekla certifikat Controller’s diploma.

Ljeto 2011. i 2012. provodi na stručnom usavršavanju iz područja menadžerskog računovodstva i kontrolinga, te poslovnog engleskog jezika na AMA American Management Association i Kaplan University u New Yorku i Los Angelesu, USA.
Voditeljica je ICV radne supine kontrolera Hrvatske koja djeluje u sklopu Internationaler Controller Verein ICV – međunarodne asocijacije kontrolera.

Članica je Sekcije ovlaštenih internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika RIF.

U jesen 2012. tvrtka Kognosko postala je partner Controller Akademie iz Munchena i dobila je pravo pripreme i izvođenja seminara prema diljem svijeta poznatoj metodologiji. Sklopljenim ugovorom sa Controller Akademie iz Muenchena tvrtka Kognosko dobila je pravo korištenja intelektualnog vlasništva Controlling Academie, te prema njihovoj utvrđenoj metodologiji pripremati i održavati otvorene i in-house seminare iz domene kontrolinga.

U jesen 2013. godine pokreće se sestrinska tvrtka Kontroling Kognosko d.o.o. – poduzeće za edukaciju i savjetovanje menadžera i kontrolera.

Od 2002. godine – od kada se bavi edukacijama iz kontrolinga, do danas – održala je više od 400 treninga, radionica, predavanja, edukacija – i to “in house” ili na različitim učilištima i školama (RRIF, Hrvatska gospodarska komora, Makedonska gospodarska komora, PUMA, WIFI, Experta, Financijski centar, Mapa znanja, InOptimum, TEB, SWOT, Tripe S, Verlag Dashofer, M&C, Mirakul i drugi), kao i konferencijama ili kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu (šira regija).
Odlukom Vijeća veleučilišta i visokih škola RH, dobiva zvanje predavača u području društvenih znanosti za polje ekonomije.

Bila je predavačica na Poslovnom učilištu Experta i trenerica na WIFI – Croatia Wirtschaftsförderungsinstitut – institutu za unapređenje gospodarstva u vlasništvu Austrijske gospodarske komore. Autorica je brojnih članaka u vodećim stručnim časopisima.

Koautorica je knjige o praktičnom kontrolingu „Kontroling-upravljanje iz backstagea“, te koautorica programa na prvoj jednogodišnjoj školi kontrolinga u Hrvatskoj za stjecanje zvanja – Kontroling menadžer.
Urednica je hrvatskog izdanja knjige „MSFI za kontrolere i menadžere“ (Wiley), „Kontroling i kontroler“ (VCW), Poslovni engleski za kontrolere (Haufe), te “Kontroling neprofitnih organizacija usmjeren na učinke” (IGC).

Osnovno djelovanje ipak je prije svega usmjereno na projekte uvođenja kontrolinga u poduzeća, kreiranje modela poslovnog izvještavanja, te izrade planova. Radi sa timom stručnjaka sukladno potrebama i željama klijenata.

Sredinom mjeseca lipnja 2013. godine Kontroling Kognosko postaje članom IGC International Group of Controlling. IGC je krovno kontrolersko tijelo koje utvrđuje standarde kontrolerskih aktivnosti, te standarde kvalitete za certificiranje kontrolerskog obrazovanja. Svrha ovih standarda je osiguranje jasne metodologije kontrolerskog rada, te kvalitete sadržaja i edukacije kontrolera.

Članstvo u IGC-u poduzeću Kontroling Kognosko d.o.o., omogućava direktno sudjelovanje u kreiranju standarda kontrolerske znanstvene i praktične discipline, zajedno sa ostalim članovima – kontroling stručnjacima iz Europe, što joj kao konzultantu i treneru donosi jedinstveno iskustvo.

Osim kroz suradnju sa kolegama – stručnjacima za kontroling u IGC-u, Jasmina Očko surađuje sa cijelim nizom stručnjaka iz područja IT, računovodstva, financija i revizije, među kojima je posebno značajna suradnja sa vodećim konzultantom za implementaciju BCS Balanced Scorecada – g. Herwigom Friedagom i konzultantskim poduzećem Friedag Cosulting iz Berlina.

Uvođenje BSC u poduzeća regije jedan je od zadataka poduzeća Kontoling Kognosko, a odvija se uz stručnu podršku Friedag Cosultinga.

G. Herwig Friedag ujedno je i idejni začetnik Međunarodne skupine stručnjaka za kontroling koji djeluju pod pokroviteljstvom ICV-a. Jasmina Očko aktivni je član ove skupine stručnjaka koja ima trajni zadatak da diljem Europe pomaže kompanijama koje žele koristiti savijete iz područja kontrolinga i upravljanja poduzećem.

U ljeto 2015. godine u suradnji sa poduzećem Contrast Management Consulting , Kontroling Kognosko pokrenuo licencirani programu Controller Institita iz Beča, Ova sjajna edukacija omogućuje razvoj kontrolerske doktrine u javnom sektoru, te pruža znanje i alate koji su za to područje neophodni i predstavlja prvi program takve vrste u Hrvatskoj.

Sve navedeno usmjereno je samo jednom cilju – razvoju kontrolinga kao znanstvene i praktične discipline, koja za sada još uvijek nije dovoljno priznata i u potpunosti uključena u život naših poduzeća kroz dovođenje kvalitetnog znanja i iskustva sa renomiranim međunarodnim trenerima i predavačima.