books-484766_1920

Kontroling i kontroler

Ova knjiga prati edukacijske module Controller Akademie u Kontroling centru Kognosko

Kontroling i kontroler

„Funkcija i uloga kontrolera danas su jasno definirane. Međutim, još uvijek ima ljudi u poslovnom svijetu čija je predodžba o vrsti usluge koju kontroler može ponuditi vrlo maglovita. Stoga je objašnjavanje načina na koji kontroling može biti od koristi menadžerima zadaća kojoj nema kraja.Kontroleri osiguravaju transparentnost poslovnih rezultata, financija, procesa i strategija te na taj način doprinose većoj ekonomskoj učinkovitosti.

  • Kontroleri koordiniraju pod-ciljeve i odgovarajuće planove na holistički način te postavljaju sustav izvješćivanja koji je usmjeren prema budućnosti i koji pokriva poduzeće u cjelini.
  • Kontroleri moderiraju i oblikuju kontrolerski proces definiranja ciljeva, planiranja i menadžerskog nadzora tako da oni koji donose odluke mogu djelovati u skladu s dogovorenim ciljevima.
  • Kontroleri dostavljaju menadžerima sve relevantne kontrolerske informacije.
  • Kontroleri razvijaju i održavaju sustave kontrolinga ...“ autori

Naslov originala: Controlling and the Controller, Verlag fur Controlling Wissen AG

Stručna redaktura i recenzija prijevoda: mr.sc. Jasmina Očko

Prevoditeljica s engleskog: Ana Janković Čikos

Urednica: mr.sc. Jasmina Očko

Cijena: 250,00 kn

Narudžba knjige Kontroling i kontroler

Račun Plaća *