books-484766_1920

Knjige u izdanju Kontroling Kognoska

Misija poduzeća Kontroling Kognosko širenje je kontrolerskog znanja, a to je najlakše uz pomoć vrhunskih knjiga iz kontrolinga. Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti knjige koje će obilježiti kontrolersku praksu u široj regiji i pomoći kontrolerima i menadžerima da bolje razumiju svoj kontroling. Ugodno čitanje!

Kontroling upravljanje iz backstagea

Kontroling i kontroler

MSFI za kontrolere i menadzere

Poslovni engleski na kontrolere

Kontroling neprofitnih organizacija usmjeren na učinke

Upravljanje radnim kapitalom - Working Capital Management

DICTIONARY FOR CONTROLLERS