Kontroling Kognosko Jasmina Očko

Kontroling škola Kognosko uz IGC certifikat! 6. GENERACIJA!

Ova škola certificirana je od strane IGC-a, a kreirana je u cilju izbjegavanja svih okolnosti koje mogu stajati na putu kvalitetnog razvoja dobrog kontrolinga svakog poduzeća.

OTVORENE SU RANE PRIJAVE ZA POHAĐANJE EDUKACIJE 6. GENERACIJE KONTROLING ŠKOLE KOGNOSKO U 2019. GODINI TRENERICE JASMINE OČKO

IGC CERTIFIKAT2 

Program “Kontroling škole Kognosko” već nekoliko godina posjeduje međunarodni IGC certifikat koji se na globalnoj razini dodjeljuje programima obrazovanja kontrolera koji zadovoljavaju najviše svjetske standarde.

Za kvalitetan razvoj kontrolinga osnovni preduvjet je zainteresiranost menadžmenta za kontroling. Iz tog razloga škola kontrolinga kreirana je za potrebe kontrolera i menadžera.

Program Kontroling škole Kognosko ima ukupno 100 sati, od toga 65% predavanja, 35% vježbi, grupnog rada, rješavanja problemskih zadataka i igranja uloga.

Od ukupne satnice 70% odnosi se na predavanja direktno vezana uz kontroling i planiranje, a ostalih 30% na područja srodna kontrolingu – računovodstvo, IT/Excel, psihologija.


 

Primjeri koji se koriste u programu kontroling škole rezultat su višegodišnjeg osobnog iskustva autorice programa mr.sc. Jasmine Očko, kontroling konzultanta za implementaciju kontrolinga u javnom i privatnom sektoru što dokazuje autentičnost, praktičnost, učinkovitost i primjenjivost u praksi. Također, polaznici će se upoznati sa primjerima izvještaja koji su prezentirani u skladu sa IBCS – International Business Communication Standards  – Međunarodnim standardima poslovnog komuniciranja odnosno poslovne vizualizacije. Za primjenu IBCS u svim primjerima korišten je Excel add-in – ZEBRA.BI.

Na Vaš zahtjev koji možete poslati na E-mail: kontroling@kognosko.hr, dostaviti ćemo Vam detaljan plan i program 6. generacije Kontroling škole Kognosko.

IGC CERTIFIKA

Sadržaj programa kontroling škole podijeljen je u 6 modula:

1. Kontroling – preduvjet za opstanak, strategija, strateški ciljevi,
2. Računovodstvo za kontrolere – od kuda sve kreće,
3. Investicijsko i operativno planiranje,
4. Izgradnja kontrolinga po funkcijama poduzeća – nabava, proizvodnja, prodaja, marketing,
5. Excel za kontrolere i ZEBRA.BI,
6. Psihologija kontrolinga.

Ciljevi programa kontroling škole:

Osnovni cilj kontroling programa je omogućiti polaznicima sveobuhvatan uvid u pojam kontrolinga i sve preduvjete i postupke koje je potrebno provesti pri uvođenju kontroling funkcije, te alate i instrumente kontrolinga koji su potrebni kako bi se kontroling u potpunosti razvio i dugoročno ispunjavao svoju funkciju.

Cijena edukacije škole kontrolinga u trajanju 100 sati (plaćanje je moguće u 3 rate):

• redovna cijena iznosi: 11.000,00 kn + PDV (plaćanje je moguće u 3 rate)
• cijena za ICV članove: 9.750,00 kn + PDV

U cijenu je uključena knjiga “Kontroling – upravljanje iz backstagea” – koautorice Jasmine Očko

Termini predavanja 6. generacije polaznika Kontroling škole Kognosko:

jedan tjedan mjesečno od 17:00 – 21:00 sati:

  • 1. tjedan – 16.-20.09.2019.
  • 2. tjedan – 14.-18.10.2019.
  • 3. tjedan – 18.-22.11.2019.
  • 4. tjedan – 02.-06.12.2019.

Ciljna skupina škole kontrolinga:

Za sve kontrolere i menadžere koji žele uvesti funkciju kontrolinga ili žele poboljšati kvalitetu svoje funkcije kontrolinga. Za financijske stručnjake i računovođe koji žele razumjeti kontroling i pomoći u njegovu razvoju. Za IT stručnjake (BI, data-base analitičare) koji svakodnevno doprinose razvoju kontrolinga.

Metode rada kontroling škole:

Edukacija se odvija u potpuno uređenom i opremljenom za višednevak rad Kontroling centru Kognosko u Zagrebu.U nastavi se koristi interaktivan wireless smart-board (najnovije tehnologije), projektor bez sjene, skener, pin-board, white-board, flip chart.

Za postizanje ciljeva svake pojedine teme, kontinuirano se izmjenjuju slijedeće metode rada:
• predavanja,
• rješavanje zadataka i vježbi,
• grupni rad – rješavanje problemskih zadataka,
• igranje uloga prema scenariju,
• diskusije i debate u debatnim timovima,
• konzultacije nakon predavanja

Kako je bilo prošlih godina u Kontroling školi Kognosko:

Kontroling centar Kognosko
ODRŽANO

Knjiga “Kontroling – upravljanje iz backstagea” prati edukaciju i njen je sastavni dio.

Koautorica: mr.sc. Jasmina Očko

Izdanje: Kognosko 2009., Zagreb

Predavači - eksperti - praktičari

Mr.sc. Jasmina Očko

Mr.sc. Jasmina Očko

Trener i konzultant za implementaciju kontrolinga. Kontinuirano prikuplja najnovija kontrolerska znanja u Europi i Americi, te implementira u poduzeća u Hrvatskoj i regiji. Licencirani je partner Controller Akademie vodeće njemačke akademije za kontroling. Voditelj ICV za Hrvatski - najveće međunarodne udruge kontroligna. Autor nekoliko višemjesečnih edukacija za kontrolere i menadžere.

Igor Arbutina

Igor Arbutina

ACCA, Hrvatski ovlašteni revizor diplomirao je na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju. Pet godina radi u KPMG d.o.o. u kojem radi na poslovima revizije te financijskog savjetovanja. Svoju karijeru nastavlja kao Financijski Direktor Philips Consumer Luminaires u Hrvatskoj u periodu od godine dana, te nakon toga nastavlja u TPA Horwath Revizija d.o.o., i u PwC-u te TPA AUDIT gdje je sve do danas. Ima položen ispit za Hrvatskog ovlaštenog revizora te ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) titulu.

Domagoj Vuković

Domagoj Vuković

Direktor u Deloitte-u Zagreb u RH nakon pozicije Senior manager u KPMG Slovenija. Dugi niz godina bio je Senior manager u odjelu revizije u KPMG u Hrvatskoj, gdje je počeo raditi kao pripravnik nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Hrvatski je ovlašteni revizor i ovlašteni računovođa Velike Britanije (FCCA). Ima značajno iskustvo u primjeni HSFI, MSFI i US GAAP, sudjelovao je u projektima financijskog savjetovanja s naglaskom na restrukturiranju i financijskim analizama.KPMG predavač na području MSFI, revizijskih procedura i metodologije. Tečno govori engleski, njemački i slovenski jezik.

Mr.sc. Marino Brnić

Mr.sc. Marino Brnić

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo, te je na istom fakultetu završio i znanstveni poslijediplomski studij "Financije poduzeća". Svoju poslovnu karijeru započeo je u tvrtci Alfa d.d. na poslovima računovodstva i prodaje, a nakon toga u konzultantskoj tvrtci RRiF Plus d.o.o. kao savjetnik za računovodstvo i poreze. Kao voditelj kontrolinga radio je u tvrtci Merkur Hrvatska d.o.o. i Spar Hrvatska d.o.o. Trenutno je zaposlen u najvećem domaćem trgovačkom lancu neprehrambene robe Pevec d.d. kao voditelj odjela podrške nabavi i prodaji.

Andrej Lapajne

Andrej Lapajne

Kreator BI sustava za podršku IBCS – ZEBRA.BI. Petnaest godina radi na razvoju različitih BI rešenja, od toga 10 godina kao konzultant. Studirao računalne znanosti, slikarstvo i upravljačko računovodstvo. Trenutno radi na doktoratu iz područja vizualnih jezika i vizualizacije podataka.
Implementirao je sustave za izvješćivanje i BI dashboards u farmaceutskim poduzećima, telekomunikacijskim i maloprodajnim poduzećima, poduzećima robe široke potrošnje, proizvodnim poduzećima, medijskim kućama, osiguravajućim kućama, javnoj upravi i high-tech industriji.

Prof. psih. Iva Maksimović

Prof. psih. Iva Maksimović

Profesorica psihologije, trener i konzultant u poduzeću Ramiro od 2014. g., CIPD Associate, certificirani NLP trener i NLP coach. U organizacijsku psihologiju ulazi kao stručna savjetnica za profesionalno savjetovanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nakon čega postaje dio ljudskih potencijala uspješnog tima Pevec. Aktivno se bavi kreiranjem i provođenju projekata razvoja ljudskih potencijala te projekata organizacijskog razvoja, u javnom i privatnom sektoru kao i kontrolingu. Provodi procjene djelatnika i rukovoditelja u svrhu njihova zapošljavanja te daljnje edukacije i razvoja. U ulozi trenera održala je veliki broj treninga na temu komunikacijskih i prezentacijskih vještina, rukovođenja i razvoja tima, razvoja kontrolera te osobnog rasta i razvoja (upravljanje emocijama, vremenom, stresom i sl.). Aktivno radi kao coach, integrirajući kroz svoj pristup spoznaje iz kognitivno-bihevioralnih terapija (završila je drugi stupanj KBT edukacije) te neurolingvističkog programiranja (NLP).

Ispunite obrazac kako biste se prijavili

Kontroling škola KOGNOSKO - prijava