businessPeople

Prijave za upis 4. generacije licenciranog programa Kontroling u javnom sektoru su otvorene!

Kontroling u modernom upravljanju neizostavna je karika - bez obzira radi li se o privatnom ili javnom sektoru

Više nego ikada, nužno je da se resursima upravlja optimalno. Misija kontrolinga u javnom sektoru kod nas još nije uvijek u potpunosti prepoznata. Javni sektor ima posebnu važnost za društvo u cjelini, što nosi i posebnu odgovornost za proizvedene učinke.

Mjerenje tih učinaka gotovo nije moguće bez kontrolinga. U javnom sektoru radi se o specifičnom načinu razmišljanja i promatranja.

Pri uvođenju kontrolinga u javni sektor treba uzeti u obzir specifičnosti misije, ciljeva, procesa i specifičnosti i heterogenosti dionika. Ponekad ciljevi čak i nisu u potpunosti jasno definirani, te ih je potrebno precizirati. To je stoga primarni zadatak kontrolera u javnom sektoru. Oni moderiraju proces određivanja i formuliranja ciljeva sve do njihova operativnog izvršenja, koje treba pomno pratiti kroz specifičan sustav pokazatelja.

LICENCIRANA EDUKACIJA - KONTROLING U JAVNOM SEKTORU

Prema licenciranom programu Controller Instituta iz Beča, a u organizaciji konzultanskog društva Kontroling Kognosko d.o.o. ova sjajna edukacija omogućuje razvoj kontrolerske doktrine u javnom sektoru, te pruža znanje i alate koji su za to područje neophodni.

Obilje korisnih vježbi i primjera razbiti će predrasudu o kontrolingu kao sredstvu za kontroliranje. Za svako društvo u cjelini važno je postojanje i djelovanje javnog sektora, ali i praćenje njegove efikasnosti i efektivnosti na dobrobit svih stakeholdera.

Licencirani program

Licencirani program

Nekoliko godina u Hrvatskoj izvodimo sveobuhvatni program iz kontrolinga za edukaciju menadžera, kontrolera, financijskih, ali i svih ostalih djelatnika u javnom sektoru.
Sva znanja i primjere iz poslovne prakse iz područja kontrolinga u javnom sektoru, austrijski Controller Institut sakupljao je godinama.
Naši korisnici imaju priliku pohađati licencirani kontroling program po kojem se godinama educiraju djelatnici javnog sektora u Austriji i susjednim zemljama.

Više o Controller Institutu...

Nakon uspješno završenih modula te projektnog zadatka, polaznici stječu certifikat:

Certificirani kontroler za javni sektor

prema licenciranom programu Controller Instituta, Wien

 


Predavači po modulima

Naziv modula Trajanje Termin
Uvod u kontroling javnog sektora 1. modul, 3 dana 9-17 sati, Kontroling centar Kognosko
Strateški kontroling javnog sektora 2. modul, 3 dana 9-17 sati, Kontroling centar Kognosko
Operativni kontroling javnog sektora 3. modul, 3 dana 9-17 sati, Kontroling centar Kognosko
Komunikacija u kontrolingu 4. modul, 2 dana 9-17 sati, Kontroling centar Kognosko
Prezentacija praktičnih projekata 5. modul, 1 dan 9-17 sati, Kontroling centar Kognosko

Kratak sadržaj modula

Uvod u kontroling javnog sektora

 • Proces i ciljevi kontrolinga u institucijama javnog sektora
 • Prepoznavanje prednosti instrumenata modernizacije upravljanja
 • Uvid u sve aspekte kontrolinga institucija javnog sektora kroz „Poslovnu igru“
 • Glavni alati za upravljanje i principi kontrolinga u javnom sektoru
 • Katalog usluga i obračun troškova
 • Izrada proračuna, izvješćivanje, benchmarking

 

Strateški kontroling

 • Osnove strateškog kontrolinga u institucijama javnog sektora
 • Modeli i alati za stratešku analizu, planiranje i kontroling
 • Kontroling u praksi institucija javnog sektora
 • Vizija, analiza okruženja, analiza dionika, analiza potražnje
 • Sustav ciljeva i upravljanje ciljevima, procjene (predviđanja i retrospektiva)

 

Operativni kontroling

 • Zadaci operativnog kontrolinga u institucijama javnog sektora
 • Principi novog operativnog planiranja u javnom sektoru
 • Prilagodba kontrolinga proračunskom knjigovodstva i financijskih izvješća
 • Sustavi i oblici troškova
 • Upravljačko računovodstvo u institucijama javnog sektora
 • Osobni nadzor, nadzor proračuna u javnom sektoru
 • Dizajn sustava izvješćivanja i koji su kriteriji kvalitete za sustav izvješćivanja

 

Suradnja i komunikacija u kontrolingu

 • Načini prepoznavanja vlastitih stilova komunikacije
 • Uloga kontrolera u komunikaciji i suradnji
 • Principi komunikacije u kontrolingu institucija javnog sektora
 • Kako uspješno voditi teške razgovore u kontrolingu institucija javnog sektora
 • Kako aktivno rješavati konfliktne situacije
 • Kontroliranje odlučivanja u timovima

 

Prezentacija projekata

 • Dizajn projekta iz vlastitog stručnog polja djelovanja.
 • Odabir kontrolerskog projekta iz područja modernizacije upravljanja
 • Rad na projektu samostalan je uz podršku trenera

Raspored modula - 4. generacija 26.02. - 05.07.2019. godine

Naziv modula Datum održavanja 4. generacije polaznika Predavači
Uvod u kontroling javnog sektora (3 dana) 26.-28.02. 2019. Denis Petrović
Strateški kontroling javnog sektora (3 dana) 27.-29.03.2019. Denis Petrović
Operativni kontroling javnog sektora (3 dana) 15.-17.04.2019. Jasmina Očko
Komunikacija u kontrolingu (2 dana) 12.-13.06.2019. Iva Maksimović
Prezentacija praktičnih projekata 05.07.2019. Jasmina Očko / Denis Petrović
Pomoć i podrška razvoju kontrolinga u javnom sektoru biti će knjiga:

Pomoć i podrška razvoju kontrolinga u javnom sektoru biti će knjiga:

„Kontroling neprofitnih organizacija usmjeren na učinke – Smjernice za određivanje ciljeva, planiranje i upravljanje”

grupa autora okupljenih u IGC-u International Group of Controlling u izdanju poduzeća Kontroling Kognosko d.o.o.

Mr.oec. Denis Petrović

Mr.oec. Denis Petrović

Od 2009. manager i partner u austrijskoj savjetničkoj kući “Contrast Management-Consulting”. Projekti na izradi strategije I uvođenja instrumenta korporativnog upravljanja sa naglaskom na javnu upravu, javna poduzeća te sektor zdravstva i socijalne skrbi. Redovni predavač na Controlling Istitut – Beč, Akademiji javne uprave Republike Austrije, ENI Corporate Academy- Milano.

Mr.sc. Jasmina Očko

Mr.sc. Jasmina Očko

Trener i konzultant za implementaciju kontrolinga. Kontinuirano prikuplja najnovija kontrolerska znanja u Europi i Americi, te implementira u poduzeća u Hrvatskoj i regiji. Licencirani je partner i trener Controller Akademie vodeće njemačke akademije za kontroling. Voditelj ICV za Hrvatski - najveće međunarodne udruge kontroligna. Autor nekoliko višemjesečnih edukacija za kontrolere i menadžere.

Prof.psih. Iva Maksimović

Prof.psih. Iva Maksimović

Profesorica psihologije, trener i konzultant u poduzeću Ramiro od 2014. g., CIPD Associate, certificirani NLP trener i NLP coach. U organizacijsku psihologiju ulazi kao stručna savjetnica za profesionalno savjetovanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nakon čega postaje dio ljudskih potencijala uspješnog tima Pevec. Aktivno se bavi kreiranjem i provođenju projekata razvoja ljudskih potencijala te projekata organizacijskog razvoja, u javnom i privatnom sektoru kao i kontrolingu. Provodi procjene djelatnika i rukovoditelja u svrhu njihova zapošljavanja te daljnje edukacije i razvoja. U ulozi trenera održala je veliki broj treninga na temu komunikacijskih i prezentacijskih vještina, rukovođenja i razvoja tima, razvoja kontrolera te osobnog rasta i razvoja (upravljanje emocijama, vremenom, stresom i sl.). Aktivno radi kao coach, integrirajući kroz svoj pristup spoznaje iz kognitivno-bihevioralnih terapija (završila je drugi stupanj KBT edukacije) te neurolingvističkog programiranja (NLP).

Cijena edukacije u trajanju 100 sati: 11.000,00 kn + PDV (plaćanje je moguće u 2 rate)

Cijena uključuje knjigu „Kontroling neprofitnih organizacija usmjeren na učinke – Smjernice za određivanje ciljeva, planiranje i upravljanje” grupe autora okupljenih u IGC-u International Group of Controlling u izdanju poduzeća Kontroling Kognosko d.o.o.

Ispunite obrazac kako biste se prijavili

Kontroling u javnom sektoru - prijava za edukaciju