awards

Natječaj za najbolji kontroling projekt

Natječaj za najbolji kontroling projekt otvoren je od 2014. godine. Od tada - pod pokroviteljstvom ICV-a Međunarodne udruge kontrolera - hrvatski kontroleri se natječu za jedinstvenu kontrolersku nagradu

U tijeku je natječaj za najbolji kontroling projekt u 2018. godini, a nagrada će se dodijeliti 15.11.2018. godine na 6. Međunarodnoj kontroling konferenciji u RH (6.ICCC) koja će se održati u Zagrebu.

Pravila natjecanja

Pravo na sudjelovanje u natjecanju imaju kontroleri koji implementiraju navedeni kontroling projekt u posljednjih 12 mjeseci kako u profitnim, tako i u neprofitnim organizacijama.

kontroling projekt ne smije biti ranije objavljen niti sudjelovati u bilo kojem drugom natjecanju. Broj članova projektnog tima – od 1 do max 3 natjecatelja.

Za daljnje upite obratite se Jasmini Očko na E-mail: jasmina.ocko@kognosko.hr.

Za prijavu na natječaj za najbolji kontroling projekt možete koristiti priloženu prijavu.

Najbolji kontroling projekt mora ispunjavati sljedeće kriterije:

• pridonosi značajnim promjenama koje su testirane u praksi,
• te promjene utječu ne samo na odjel kontrolinga, već pridonose uspjehu cijele tvrtke,
• rješenje je razvijeno od strane kontrolera u kući i predstavlja inovaciju.

Pravo na sudjelovanje u natjecanju imaju kontroleri koji implementiraju navedeni projekt u posljednjih 12 mjeseci kako u profitnim, tako i u neprofitnim organizacijama. Kontroling projekt ne smije biti ranije objavljen niti sudjelovati u bilo kojem drugom natjecanju.

Broj članova projektnog tima – od 1 do max 3 natjecatelja.
Za daljnje upite obratite se Jasmini Očko na E-mail: jasmina.ocko@kognosko.hr.

Hrvatska kontrolerska nagrada biti će odabrana od strane stručnog žirija:image_39004

Prof.dr.sc. Vinko Belak – Ekonomski fakultet u Zagrebu
Prof.dr.sc. Josipa Mrša – Ekonomski fakultet u Rijeci
Prof.dr.sc Ivica Pervan – Ekonomski fakultet u Splitu

Materijali za prijavu:

Dokument Hrvatske kontrolerske nagrade sa upitnikom kojeg je potrebno ispuniti za prijavu na natječaj.

Upitnik je potrebno dostaviti putem elektronske pošte na E-mail adresu: kontroling@kognosko.hr

Rok za prijavu na natjecanje je 31.10.2018. godine.
Nagrada će biti dodijeljena dana 15.11.2018. godine na 6. međunarodnoj kontroling konferenciju u RH koja će se održati u Zagrebu.

Nagrade pobjedniku natjecanja:

  • kotizacija za edukaciju KONTROLING ŠKOLA KOGNOSKO u trajanju od 100 nastavnih sati,
  • godišnja članarina za ICV – međunarodnu udrugu kontrolera,
  • članak o nagrađenom projektu u tjedniku Lider

Prijavite se na natječaj za najbolji kontroling projekt u Hrvatskoj

Na 5. ICCC dana 14.11.2017. godine dodijeljena je Nagrada za najbolji kontroling projekt u 2017. godini.

Posebno nam je zadovoljstvo objaviti da je nagradu dobila

Sanja Vnučec Panjkota – regionalni, poslovni i prodajni kontroler poduzeća Nestle Adriatic  za projekt pod nazivom

“Model postizanja ujednačenih, preporučenih maloprodajnih cijena zamjenskih mlijeka u svim kanalima prodaje na tržištu BiH”

Rješenje u pogledu ujednačavanja preporučenih maloprodajnih cijena na području BIH veliki uspjeh je i pomoć prodaji u radu sa kupcima. Ovaj model je pomogao u rješavanju brojnih problema koji su bili povezani sa cijenom koja je bila različita kod kupaca u BiH. Nejednakost u cijenama u stvarao je probleme kod razvijanja drugih kupaca. Poduzeće je bilo ovisno o jednom kupcu koji je tražio sve povoljnije ugovorne uvjete što je kočilo prodaju kod ostalih kupaca i njihovu priliku za rast. Rezultati koji su došli nakon ove implementacije već se prepoznaju i bilježe pozitivni pomak na prodaji.

Na 4. ICCC dana 08.11.2016. godine dodijeljena je Nagrada za najbolji kontroling projekt u 2016. godini.

Posebno nam je zadovoljstvo objaviti da je nagradu dobio

tim koji se sastoji se od tri člana: voditeljica i idejni začetnik projekta Maša Šams Bival, te Slavica Ribarić i Damir Pavičić iz poduzeća BIOVEGA za projekt pod nazivom

“Kontroling kao temelj razvoja i potpora odlukama”

Vrijednosti koje nove analize iz kontrolinga donose u upravljanju bio&bio trgovinama: -Dubinu analiza koju je prije bilo nemoguće imati, bolju dinamičnost u ponudi, time jedinstvenu i zanimljiviju ponudu, bolji visual, merchadising te ekonomičnije ulaganje u opremu, kvalitetnije izlaganje proizvoda – prema potraživanjima i interesu kupca, bolji cash-flow kao posljedica boljeg upravljanja zalihama i optimizacija narudžbi.

Na 3. ICCC dana 05.11.2015. godine dodijeljena je Nagrada za najbolji kontroling projekt u 2015. godini.

Posebno nam je zadovoljstvo objaviti da je nagradu dobila

ROMANA PETRIČEVIĆ iz poduzeća  COLAS Hrvatska za projekt pod nazivom

“Kontrolersko praćenje općih troškova poslovanja”

Zahvaljujući ovom kontrolerskom unapređenju praćenja općih troškova poslovanja, poduzeće je uštedjelo oko 290.000 €.

Direktni benefiti za poduzeće su detektiranje skrivenih troškova, reduciranje suvišnih troškova, analiza i praćenje troškova, usporedba stvarnih troškova i budžeta, alarm za odstupanje, promjene u knjiženjima.

Direktni benefiti za menadžment su razvoj menadžerske odgovornosti, podloga za budžetiranje i aktivna politika upravljanja troškovima.

Prijavljeni projekt treba biti koncipiran na temeljima održivog kontrolinga sukladno misiji ICV-a: 10 KLJUČNIH ELEMENATA ODRŽIVOG KONTROLINGA

imagesFVECQT75

1. Stvaranje održive vrijednosti

Cilj kontrolinga jest dugoročno povećati vrijednost tvrtke, a ne kratkoročno povećati njezin profit. Od presudne je važnosti naći pravu ravnotežu između ulaganja u nove izvore buduće dobiti i trenutačne profitabilnosti. U našim nastojanjima da stvorimo vrijednost, u obzir uzimamo sve interesne skupine (stakeholders).

2. Dalje od troškova

Naša filozofija kontrolinga slijedi integrirani pristup stvaranju vrijednosti. Simbol WEG (rast-razvoj-profit) daje smjernicu za to. Ne trebamo se usredotočiti isključivo na troškove, već primarno na tržište i konkurenciju.

3. Bavljenje simptomima je nedovoljno

Prema ICV-u, kontroling se ne smije zaustaviti na površini financijskih simptoma. Kontroling također mora razmotriti osnovne razloge događaja, koji prečesto nisu financijski uzrokovani. Stoga učinkovit kontroling obuhvaća ne samo ciljeve poslovanja i ključne poslovne indikatore (KPI-ove), već i poslovne procese i mjere koji pokreću poslovanje.

4. Inovacija i konkurentne prednosti

Dok menadžment kontrolira procese postavljanja, planiranja i slijeđenja ciljeva, cilj kontrolinga je korporativna fleksibilnost i hitrost, a ne izbjegavanje odstupanja od sadašnjeg budžeta. Puno je važnije rano prepoznati poslovne mogućnosti svjesno oblikujuči budućnost tvrtke te razvijajući konkurentne prednosti. Kontrolerski alati koji su usmjereni ciljevima omogućavaju menadžmentu da bude bolje i brže informiran. Kontroleri mogu analizirati kontinuirano rastuću složenost okolnosti velikom pažnjom i visokim stupnjem točnosti. Na taj način menadžment postaje spreman djelovati u kraćem vremenu.

5. Djelovanje prije svega

Kontrolerski alati bi morali biti ekonomični, jednostavni i razumljivi u najvećoj mogućoj mjeri. I menadžeri i zaposlenici bi morali moći razumjeti relevantnu metriku poslovanja, kao i alate koji su im na raspolaganju te bi temeljem toga sami morali doći do pravog zaključka. Kontroling mora biti usredotočen na poduzimanje konkretnih koraka, a ne na sustav kao takav. On mora biti o ljudima koji su učinkoviti u svome zajedničkom radu, a ne o stilski aranžiranim brojkama. Uloga kontrolera: proaktivna i djelatna

6. Preuzimanje odgovornosti

U našem kontrolerskom pristupu ulogu kontrolera ili kontrolerske funkcije određuju proaktivnost i inicijativa. Kontroler je pozitivno „njuškalo“ koje neumorno prepoznaje trendove i mogućnosti za unapređenje. Kontroling, s jedne strane, zahtijeva izvrsno dubinsko poznavanje tržišta i poslovnih procesa u lancu vrijednosti. S druge pak strane, kontroleri moraju biti nezavisni u svojoj poziciji i moraju imati svoje stavove. Posljedično, kontroleri preuzimaju svoj dio odgovornosti za uspjeh tvrtke, kao i za postizanje ciljeva.

7. Poslovni partner, a ne mlinac za brojke

Kontroleri osiguravaju transparentnost. Oni čine strategiju, profit, financiranje i poslovne procese jasnijim i vidljivijim. Na taj je način menadžment u stanju voditi tvrtku na način koji je predvidljiv. Međutim, prema ICV-u, kontroling je više od pukog pisanja izvješća te je snažno fokusiran na stavljanje brojaka u uporabu. Od iznimne je važnosti da se kontroleri ne zadovoljavaju bilježenjem bodova i „drobljenjem“ brojaka. Kontroleri bi trebali biti poslovni partneri menadžmenta pružajući menadžerima poslovne uvide, spoznaje i podršku u donošenju odluka.

8. Prepoznavanje ljudi iza brojaka

Kontroleri moraju prepoznati ljude iza brojaka. Ono što čini kontrolerov posao učinkovitim jest to što je službenik za veze i umrežitelj. Povrh otvorenosti kontrolerovog stava prema ljudima, naša globalna okolina zahtijeva i međukulturalnu svijest, kao i spremnost na djelovanje na međunarodnoj razini.

9. Predstavnik vrijednosti tvrtke

Kontroleri su privrženi dobrobiti tvrtke, a ne pojedinačnim interesima. Oni moraju ostati neutralni u svome djelovanju. Kontroleri mogu biti predani svojoj združenoj odgovornosti prema ciljevima i njihovom postizanju tek vlastitom neutralnošću. Iskrenost i otvorenost u stavu kontrolera uspostavlja povjerenje usmjereno prema vrijednostima tvrtke, što je prioritetnije od slijeđenja tzv. mainstreama (srednje i glavne struje) ili očitog pojedinačnog interesa.

10. Osoba integriteta

Kontroleri su poslovna savjest tvrtke. Oni utjelovljuju snagu karaktera i igraju ulogu onoga koji „kvari igru“ u pozitivnom smislu. Ali se istovremeno ne smiju ograničiti samo na tu ulogu. Polazeći od čvrstih temelja, kontroleri moraju biti otvoreni prema novim iskustvima i spremni usvajati nova znanja. U našoj je održivoj filozofiji kontrolinga imidž kontrolera u skladu s misijom kontrolera Međunarodne zajednice kontrolera (International Group of Controlling, IGC).