image_39004

MSFI / HSFI za kontrolere i menadžere - 70 sati, 21.04.-09.06.2020.

Edukacija se ciljano bavi temama koje su organizator i predavači kroz svoja dugogodišnja iskustva prepoznali kao najznačajnijima za razumijevanje standarda. Otvorene su prijave za sljedeću generaciju polaznika edukacije MSFI/HSFI za menadžere i kontrolere.

Primjena MSFI-a/HSFI-a donosi koristi u unapređenju upravljanja, menadžerima omogućuje realnije sagledavanje stanja imovine i obveza. Time se omogućuje kvalitetno dugotrajno projiciranje budućih novčanih tokova i dugotrajno planiranje uspješnosti.

S druge strane, zbog složenosti, postoje i stanoviti problemi koji se očituju u praktičnoj primjeni ovih standarda. Iz oba razloga potrebna je kontinuirana stručna edukacija – kako menadžera koji trebaju prepoznati korisne učinke primjene standarda, tako njihovih kontrolera koji o tome trebaju izvještavati i mjeriti učinke, ali i samih računovođa koji su najviše uključeni u njihovu provedbu. “MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere” je program koji standarde promatra iz potpuno novog kuta, koji se već nekoliko godina za redom održava na hrvatskom tržištu i koji je upravo zbog svoje specifičnosti – već na samom početku prije nekoliko godina pobudio veliki interes.

U našem gospodarstvu sve se više razvija svijest o tome da primjena standarda nije samo obaveza, već menadžmentu nosi koristi koje upravo kroz kontroling mogu biti najkvalitetnije naglašene i jasno prezentirane.

Konačna svrha je razumjeti standarde i implementirati ih na način kako bi menadžment imao potpuno jasan uvid u sve segmente bitne za odlučivanje. Stoga ova edukacija menadžerima i kontrolerima (ali svakako i računovođama, financijašima i svim ostalim zainteresiranim polaznicima) nudi mogućnost stjecanja pregleda nad temama koje su bitne za njihovu praksu.

Edukacija se ciljano bavi temama koje su organizator i predavači kroz svoja dugogodišnja iskustva prepoznali kao najznačajnijima za razumijevanje standarda.

KRATAK SADRŽAJ PROGRAMA:

 • Priznavanje prihoda (uključujući prihode po stupnju dovršenosti)
 • Odgođeni porezi
 • Inicijalno priznavanje materijalne i nematerijalne imovine
 • Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine – inicijalno prikazivanje te naknadni tretman
 • Testiranje na umanjenje vrijednosti (ulaganja, dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina)
 • Diskontirani novčani tokovi i važnost parametara korištenih u istim
 • Zalihe (vrednovanje uključujući alokaciju direktnih i indirektnih troškova proizvodnje, neto nadoknadiva vrijednost, količinski rabati)
 • Rezerviranja – ukalkulirani troškovi ili prihodi, procjene
 • Izvještavanje po segmentima
 • Rizici poslovanja prikazani u financijskim izvještajima
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Transferne cijene (izvan opsega računovodstvenih standarda ali goruća tema!)

 

Okrugli stol na temu: MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere

Okrugli stol na temu: MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere

Računovodstveni standardi i standardi financijskog izvještavanja nisu čarobni štapić, ali njihovo je poznavanje potreba, a ne opcija. Stvarni i konzistentni računovodstveni podaci uz kvalitetan kontroling nužni su za donošenje kvalitetnih strateških odluka, ali to se ne može postići bez edukacije.

Pročitaj Više...

Cijena i termin održavanja edukacije u Zagrebu na hrvatskom jeziku

NOVA generacija polaznika u 2020. godini u trajanju od 70 sati:

Vrijeme održavanja: 21.04.-09.06.2020. godine

Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku u poslijepodnevnim satima dva puta tjedno po pet školskih sati:

 • utorak – četvrtak 17:00 -21:00 sati

Cijena: 9.800 kn + PDV, a za članove ICV-a 9.000 kn + PDV

Mjesto održavanja: Zagreb, Kontroling centar Kognosko, Jaruščica 1E,

telefon: ++3851 779 3619, fax: ++ 3851 301 3619

Knjiga

Knjiga

Knjiga “MSFI za kontrolere i menadžere” prati i nadopunjuje edukaciju, te je njen sastavni dio.

Naslov originala:„IFRS fur Controller und manager“

Stručna redaktura i recenzija prijevoda: prof. dr.sc. Paško Anić-Antić

Prevoditeljica s njemačkog: Tatjana Grbac

Urednica: mr.sc. Jasmina Očko

Predavači

Domagoj Vuković

Domagoj Vuković

Direktor u Deloitte-u Zagreb u RH nakon pozicije Senior manager u KPMG Slovenija. Dugi niz godina bio je Senior manager u odjelu revizije u KPMG u Hrvatskoj, gdje je počeo raditi kao pripravnik nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Hrvatski je ovlašteni revizor i ovlašteni računovođa Velike Britanije (FCCA). Ima značajno iskustvo u primjeni HSFI, MSFI i US GAAP, sudjelovao je u projektima financijskog savjetovanja s naglaskom na restrukturiranju i financijskim analizama.KPMG predavač na području MSFI, revizijskih procedura i metodologije. Tečno govori engleski, njemački i slovenski jezik.

Igor Arbutina

Igor Arbutina

ACCA, Hrvatski ovlašteni revizor diplomirao je na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju. Pet godina radi u KPMG d.o.o. u kojem radi na poslovima revizije te financijskog savjetovanja. Svoju karijeru nastavlja u TPA Horwath Revizija d.o.o., u PwC-u te TPA AUDIT gdje je sve do danas gdje je sve do danas. Ima položen ispit za Hrvatskog ovlaštenog revizora te ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) titulu.

Nada Gajić

Nada Gajić

Bavi se poreznim savjetovanjem, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je i postdiplomandica, te posjeduje značajno iskustvo na području idejnih rješenja, vođenja i koordiniranja projekata u Hrvatskoj i Italiji. Sudjelovala u izradi studija isplativosti za međunarodno tržište. Izvodi autorska predavanja na učilištima i privatnim edukacijama iz područja računovodstva i relativne porezne tematike te poslovnog planiranja. Objavljuje članke u domaćim stručnim časopisima.

Ispunite obrazac kako biste se prijavili

MSFI/HSFI - prijava za edukaciju