books-484766_1920

MSFI za kontrolere i menadzere

Ova knjiga prati edukacijski program "MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere" koja se odvija u Kontroling centru Kognosko

MSFI za kontrolere i menadzere

„Ova knjiga posvećuje se Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja sa stajališta kruga korisnika kojem se do sada gotovo i nije obraćalo, a to su kontroleri i menadžeri. Stoga bi ova knjiga zainteresiranome čitatelju trebala pružiti mogućnost stjecanja pregleda nad bitnim praktičnim temama računovodstva u skladu s MRS-evima i MSFI-jevima. U tu se svrhu ciljano obrađuju MRS-evi i MSFI-jevi koji su značajni za praksu te ih se i prikazuje na praktičan način.
Kod pojedinih se tema dodatno objašnjava njihovo značenje za kontroling. Osim toga, sva se objašnjenja uvijek povezuju s odgovarajućim primjerima iz poslovnih financijskih izvještaja, tako da se prikazi pojedinih pravila bilanciranja ilustriraju u skladu s praksom.“
autor: Hendrik Vater

Naslov originala:„IFRS fur Controller und manager“

Stručna redaktura i recenzija prijevoda: prof. dr.sc. Paško Anić-Antić
Prevoditeljica s njemačkog: Tatjana Grbac
Urednica: mr.sc. Jasmina Očko
Cijena: 390,00 kn

 

Narudžba knjige MSFI za kontrolere i menadžere

Račun Plaća *