books-484766_1920

Poslovni engleski na kontrolere

Ova knjiga prati edukacijski program "Poslovni engleski za kontrolere" koji se održava u Kontroling centru Kognosko

Poslovni engleski na kontrolere

Poslovni engleski za kontrolere Autori knjige: Annette Bosewitz, René Bosewitz, Frank Wörner U vremenu globalizacije, poznavanje stranih jezika vrlo je bitno za svako zanimanje, a posao kontrolera zahtijeva – osim kvalitetne poslovne komunikacije – i jednu drugu dimenziju: poznavanje subspecijalističke terminologije koje zadire u samu doktrinu kontrolinga. Sadržaj knjige:

 • Zadaci kontrolera
 • Račun dobiti i gubitka
 • Prezentiranje bilance stanja i novčanog toka
 • Ekonomski pokazatelji
 • Novčani tijek i obrtna sredstva
 • Plan proračuna i praćenje - debate
 • Stvaranje i prezentiranje godišnjih izvješća
 • Upravljačko računovodstvo - prezentiranje
 • Revizija i sustav izvještavanja
 • Upravljanje financijama i nenaplaćena potraživanja
 • Poslovne procjene

Naslov originala: Business English for Controller, Haufe AG

Stručna redaktura i recenzija prijevoda: mr.sc. Jasmina Očko

Prijevod: Tatjana Grbac

Urednica: mr.sc. Jasmina Očko

Cijena: 350,00 kn

Narudžba knjige Poslovni engleski za kontrolere

Račun Plaća *