power bi1

Power BI Advanced - tips & tricks

Nakon brojnih skupina zadovoljnih polaznika prvog dijela edukacije Power BI, spremni smo vam ponuditi i potpuno novi Advanced tips&tricks. Naučite kako u potpunosti iskoristiti potencijal Power BI.

Kontroling centar Kognosko –  25.i 26.03.2019.

Nakon što ste naučili osnove DAX-a, otkrijte njegov puni potencijal. Kreirajte izvještaje koje trebate, a ne samo one koje znate dizajnirati. Ubrzajte učenje naprednog DAX-a dizajnirajući prave izvještaje iz prakse.

powerbi net2

SADRŽAJ EDUKACIJE

PRVI DAN
Query

 • kreiranje kompleksnih kondicionalnih stupaca
 • parametri upita
 • kreiranje funkcije (invoke function)
 • query folding (izvršavanje upita na server strani)

Napredni DAX

 • kontekst retka i filtra
 • prijelaz iz konteksta retka u kontekst filtra s CALCULATE
 • parametarska nepovezana tablica
 • kreiranje RDG stavaka sa subtotalima
 • alokacija budgeta po alokacijskom ključu

  

DRUGI DAN
Napredni DAX

 • grupiranje u segmente od-do
 • polu aditivne mjere – korisnička baza, prosječni korisnici
 • materijaliziranje tablice (kreiranje upita s DAX-om)
 • kalkulacija novih korisnika i korisnika koji su otišli
 • kreiranje sigurnosnih uloga (row level security)

Vizualizacija

 • drillthrough filter
 • relative filter
 • bookmark i selection pane
 • gumbi
 • what-if parametar

Trener: Alen Škugor

Rođen u Šibeniku 1970. godine. Završio Elektrotehnički fakultet 1995. godine u Zagrebu, smjer industrijska elektronika. Od 1995. do 1999. radio u Siemensu kao projektant automatiziranih sistema u termoelektranama. U Plivi radio na poziciji validatora računalnih sistema u periodu 1999-2002. Završio postdiplomski studij DSM (Diploma Study in Management) na Zagrebačkom sveučilištu 2002. godine. Radio u Vipnetu u kontrolingu od 2002. do 2011. od kojih zadnjih šest godina kao voditelj kontrolinga u marketingu.

Edukacija je namijenjena svim polaznicima koji:

 • su završili osnovni tečaj iz Power BI alata i žele krenuti korak dalje
 • se teško snalaze sami s naprednom DAX-om
 • lakše uče uz prave zadatke iz prakse
 • ne žele odustati nakon prve prepreke s DAX-om

Potrebno je na edukaciju donijeti računalo s instaliranim:

 • Power BI Desktop-om


Cijena dvodnevnog sudjelovanja po polazniku nije promijenjena u odnosu na 1. modul:

 • 2.400,00 kn + PDV 
 • 2.200,00 kn + PDV za članove ICV-a

Također kao i do sada, odobravamo i popust za više prijava iz iste tvrtke: 10% za 4 i više sudionika. Popusti se ne zbrajaju.

Lokacija i termini održavanja dvodnevne edukacije:

 25. i 26.03.2019. godine od 08:30 – 16:00 sati u Kontroling centru Kognosko

Broj mjesta u grupi je ograničen kapacitetom dvorane!

Power BI Advanced - tips & tricks

Račun plaća