Vijesti

U tijeku je 5. generacija edukacije MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere u Kontroling centru Kognosko u trajanju od 70 sati.

Kognosko MSFI 8

Primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, odnosno Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja  donosi koristi u unapređenju upravljanja, menadžerima omogućuje realnije sagledavanje stanja imovine i obveza.

Time se omogućuje kvalitetno dugotrajno projiciranje budućih novčanih tokova i dugotrajno planiranje uspješnosti. “MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere” program je koji standarde promatra iz potpuno novog kuta i koji je upravo zbog svoje specifičnosti – već na samom početku pobudio veliki interes.

Nastava se izvodi u poslijepodnevnim satima dva puta tjedno po pet školskih sati.

Termini održavanja: 23.04. – 06.06. 2019. – utorak – četvrtak 17:00 – 21:00 sati

DETALJI O EDUKACIJI 

Oglas u RRIF-u