books-484766_1920

Upravljanje radnim kapitalom – Working Capital Management

Praktični priručnik za upravljanje radnim kapitalom je u prodaji od dana 07.11.2016. godine.

Upravljanje radnim kapitalom – Working Capital Management

„Need cash? Look inside your company“ Priručnik za borbu protiv nelikvidnosti i kontinuirano optimiranje zaliha, potraživanja i obveza Nedostatak tekućih (likvidnih) sredstava u velikom dijelu poduzeća kronični je problem i objektivan rizik koji direktno utječe na kvalitetu poslovanja. Do nelikvidnosti dolazi zbog negativnih trendova u radnom kapitalu. Pojam upravljanja radnim kapitalom obuhvaća planiranje, upravljanje, i optimiranje radnog kapitala kao odnosa između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza. Autori ove knjige dugogodišnji su praktičari koji iza sebe imaju sjajne rezultate u području optimiranja radnog kapitala. Prema njihovim istraživanjima, u praksi veliki broj poduzeća ne uspijeva pronaći pravilnu ravnotežu između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza.   „...Složene strukture poduzeća, različiti ciljevi pojedinih područja i decentralizirane ovlasti odlučivanja često dodatno otežavaju dugoročno uspješno upravljanje radnim kapitalom....“  

Naslov originala: Working Capital Management

Naziv: Upravljanje radnim kapitalom

Nakladnik: Kontroling Kognosko d.o.o., Jaruščica 1e, Zagreb

Urednica: mr. sc. Jasmina Očko, kontroling konzultant

Prevoditeljica: Tatjana Grbac

Cijena: 357,00 kn

Narudžba knjige Upravljanje radnim kapitalom - Working Capital Management

Račun plaća