BCG2

Uvođenje kontrolinga u poduzeće

Osnovna djelatnost poduzeća Kontroling Kognosko d.o.o. je uvođenje kontrolinga prema metodologiji razvijenoj u najboljim svjetskim školama kontrolinga. Sveobuhvatno uvođenje kontroling funkcije u poduzeće, opsežan je i unikatan zadatak, ali donosi višestruke koristi na svim razinama poslovanja.

Metodologija uvođenja kontrolinga

razvijena je na temeljima koje zagovara IGC International Group of Controlling, te Controller Akademie, uz dugogodišnji rad i stečeno iskustvo u praktičnom radu na području kontrolinga.

Više...

Elaborat o uvođenju

najvažniji je dokument koji opisuje postupke uvođenja kontrolinga.

Više...

Preporuke našh klijenata

Naš rad usmjeren je prema potrebama naših klijenata. Najbolje o tome svjedoče njihove preporuke.

Više...

Iskustvo i kompetencije

U savjetodavnom poslu iskustvo i kompetencije su najvažniji.

Više...

Naši certifikati

Najbolja svjetska znanja na području kontrolinga.

Više...

Projekt stručnog i kvalitetnog uvođenja kontrolinga sigurno je jedna od najisplativijih investicija. Već na samom početku projekta redovito se otkrivaju mnoge nepravilnosti, uska grla i prazni hod, te nepotrebno i neopravdano trošenje.
Kontroling se razvija kao podrška i stručna pomoć menadžmentu. Uz njegovu pomoć kontinuirano se povećava efikasnost i efektivnost upravljanja, a time i sposobnost prilagođavanja promjenama unutar i izvan poduzeća.
Sastoji se u integriranju sustava upravljanja koji ima jasno postavljenu viziju, misiju i ciljeve kao temelj poslovne politike poduzeća. Kontroling povezuje planiranje, kontrolu, analizu, informiranje, organizaciju, te upravljanje ljudskim potencijalima.

Želite se detaljnije upoznati sa procesom implementacije kontrolinga u svom poduzeću?

Pozovite nas na besplatnu prezentaciju projekta uvođenja kontrolinga.

Pokazati ćemo vam sve korake koji vas čekaju, objasniti postupke, sve izazove koji na tom putu stoje. Sa vama ćemo razmotriti mogućnosti i načine na koje kontroling brzo i efikasno može postati sastavni dio poslovanja vašeg poduzeća, te vjeran suputnik i saveznik u borbi za efikasno, profitabilno i uspješno poslovanje!

Kontaktirajte nas na e-mail: info@kognosko.hr ili na telefone 01 779 3619 i 091 780 6628 ili ispunite priloženi kontakt obrazac prijave za besplatnu prezentaciju:

Mjesto, svrha i ciljevi kontrolinga
Temeljna načela kontrolinga prema IGC-u i ICV-u

Prijava za besplatnu prezentaciju uvođenja kontrolinga